Bulldog Hockey vs. Bowling Green State - Feb. 16 (Photos by Scott Whitney)