Ferris State Hockey vs Michigan Tech (Photos by Scott Whitney & Kevin McDermott)