Ferris State vs. Lake Erie (Photos by Scott Whitney & Ben Amato)